Eksploatacja sprzetu technicznego

rp_nauka61.jpgNa trwałość sprzętu istotny wpływ mają czynniki eksploatacji. Warunki pracy maszyn narzucają wytężenie poszczególnych węzłów konstrukcji, wpływając tym samym na intensywność zużywania się elementów konstrukcji. Zabiegi konserwacyjne i regulacyjne mają na celu zapobieganie wzrostu tej intensywności. Do najistotniejszych czynników właściwej eksploatacji należą: ? przeszkolenie personelu obsługi bezpośredniej i obsługi technicznej, ? prawidłowe dotarcie nowych mechanizmów, ? eksploatacja urządzenia zgodna z jego przeznaczeniem bez przeciążenia, ? regularna i prawidłowa konserwacja oraz regulacja urządzenia, ? okresowe przeglądy techniczne oraz naprawy profilaktyczne. Docieranie ma na celu uzyskanie właściwych pasowań ruchowych elementów kinematycznych urządzenia. Osiąga się to przez kontrolowane wstępne zużycie, które prowadzi do wzajemnego dopasowania się powierzchni trących oraz umocnienia warstw zewnętrznych. Docieranie powinno oprócz wzajemnej nieznacznej korekcji kształtów współpracujących elementów wytworzyć optymalną chropowatość ich powierzchni, zapewniającą dobre warunki smarowania oraz wzrost nośności połączenia.

About