Uczymy się pisać

rp_nauka44.jpgNauka pisania przebiega w zasadzie na dwóch etapach, z czego nie można wcale powiedzieć, że jeden jest ważniejszy od drugiego. Obydwa są ważne i istotne, obydwa odgrywają swoją znaczącą rolę.
Po pierwsze, początki nauki pisania mają miejsce jeszcze w domu i sali przedszkolnej. Wszelkiego rodzaju rysowanie, kolorowanie, czy malowanie, to trenowanie rączki do tego, by mogła potem pisać. Dziecko najpierw wykonuje zamaszyste rysunki, ponieważ nie jest w stanie narysować szczegółu. Tak samo koloruje. Najłatwiej wychodzi mu niebo, bo do dyspozycji jest duża powierzchnia.
Dalej, dziecko zaczyna rysować coraz więcej szczegółów, a jego kolorowanki są coraz bardziej staranne. Dzieje się tak za sprawą zdobywania coraz większej sprawności w rączce oraz coraz większej umiejętności panowania nad ołówkiem czy kredką. To kolejny krok.
Następnym, gdy dziecko potrafi narysować szczegóły, gdy potrafi już pokolorować szczegóły kolorowanki przychodzi czas na wzory, na szlaczki. Wodzenie kredką po wzorze pozwala wyuczyć w dziecku sposób prowadzenia kredki. To już ostatni etap przed właściwą nauką pisania.

About